Προσοχή! Τα cookies χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο για να παρέχουν την καλύτερη εμπειρία χρήστη. Αποδοχή

Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

H ιστοσελίδα www.e-poliseis.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα) που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία CIBED GROUP P.C, που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο, Κορυτσάς 12, 17342 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 800705211 και Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας sales@e-poliseis.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 210-9967617, (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

Προτού κάνουν χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος και των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω αυτού, οι χρήστες και οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, οι οποίοι δεσμεύουν όλους τους επισκέπτες και χρήστες του. Ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας αποδέχεται αυτόματα τους παρόντες Όρους, αν επιλέξει να εγγραφεί ως μέλος αυτού. Η συναλλαγή του χρήστη/επισκέπτη με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω της ιστοσελίδας www.e-poliseis.gr συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω Όρων. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης διαφωνεί με τους Όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να αναθεωρήσει, τροποποιήσει ή καταργήσει τους παρόντες Όρους μονομερώς, σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση του, ενημερώνοντας βέβαια ταυτόχρονα το παρόν κείμενο για κάθε αλλαγή ή προσθήκη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα, κλπ.

Παρεχόμενες Πληροφορίες και Προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.e-poliseis.gr, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας

Περιορισμός Ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο χρήστη/επισκέπτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες/επισκέπτες περί της μη διαθεσιμότητας, συνεπώς δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς του σχεδιασμού, των διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, γραφικών, κειμένων, εγγράφων, φωτογραφιών, βάσεων δεδομένων και εν γένει κάθε διακριτικού σημείου και πνευματικού έργου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας καθώς και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Προσωπικά δεδομένα (GDPR)

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Προς τον σκοπό της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησής σας, είναι σημαντικό εσείς, ο πελάτης μας, να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς.

Προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που σας προσδιορίζουν άμεσα ή έμμεσα. Έμμεσα σημαίνει σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα, το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου σας, ή ένα μοναδικό αριθμό αναγνώρισης συσκευής. Yπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με στοιχεία επικοινωνίας α) ηλεκτρονική διεύθυνση: sales@e-poliseis.gr, β) τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: 210-9967617,

Στo www.e-poliseis.gr, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου μας. Για τον λόγο αυτό ακολουθούμε με αυστηρότητα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία διασφαλίζει υψηλό επίπεδο των προσφερομένων υπηρεσιών, τηρώντας απαρέγκλιτα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από το www.e-poliseis.gr γίνεται σύμφωνα με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΕΕ) GDPR, όπως συμπληρώνεται από την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο για την εκτέλεση της παραγγελίας σας και για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Τυγχάνουν δε, σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (το email, ονοματεπώνυμο, κλπ) μόνο όταν γίνετε μέλος ή προχωρήσετε ως επισκέπτης σε Παραγγελία για προϊόντα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή εάν επιλέξετε να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας e-mail.

Για την επεξεργασία των δεδομένων σας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ βασίζεται στις εξής νομικές βάσεις

• Εκτέλεση σύμβασης: Προκειμένου να μπορέσετε να ολοκληρώσετε τις παραγγελίες σας στο www.e-poliseis.gr είναι απαραίτητη η παροχή από εσάς και η επεξεργασία από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ κάποιων απαραίτητων προσωπικών δεδομένων σας κατά την εγγραφή σας ή την καταχώριση της παραγγελίας σας στην φόρμα καταχώρισης της παραγγελίας και η καταγραφή των συναλλαγών σας.

• Συγκατάθεση – συναίνεση: Καλείστε να δώσετε τη ρητή συναίνεσή σας στους εξής σκοπούς επεξεργασίας: αποστολή ενημερωτικών / προωθητικών μηνυμάτων. Ωστόσο έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την συγκατάθεση αυτή και να μην λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από το www.e-poliseis.gr στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@e-poliseis.gr.

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε την δυνατότητα να επιλέξει 2 τρόπους προκειμένου να ολοκληρώσετε μία ηλεκτρονική παραγγελία και να δηλώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα:
1. Ως επισκέπτης: Στην περίπτωση αυτή τα προσωπικά δεδομένα σας θα διατηρηθούν στα αρχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μέχρι την ολοκλήρωση και την παράδοση της συγκεκριμένης παραγγελίας σας, με εξαίρεση μόνο των δεδομένων συναλλαγής για φορολογικούς λόγους και η επεξεργασία τους θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης.
2. Ως εγγεγραμμένος χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος: Στην περίπτωση αυτή θα δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και τα προσωπικά δεδομένα σας θα διατηρούνται στα αρχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μέχρι να ζητήσετε την διαγραφή τους. Μπορείτε οποτεδήποτε να τροποποιήσετε ή να διορθώσετε τα δεδομένα σας κάνοντας είσοδο στον λογαριασμό σας στο www.e-poliseis.gr (login) με το όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-poliseis.gr. και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων της εταιρείας, ζητούνται:
-Το πλήρες ονοματεπώνυμο

-Η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)

-O αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας

-Η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας

-Η διεύθυνση αποστολής των εμπορευμάτων (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση χρέωσης)

-Τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που επιλέξετε πληρωμή με τιμολόγιο)

Αν επιλέξετε την πληρωμή με πιστωτική ή χρωστική κάρτα, θα σας ζητήσουμε τα στοιχεία της πιστωτικής ή της χρεωστικής σας κάρτας. Το e-poliseis.gr δέχεται όλες τις πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες Visa και MasterCard. Οι συναλλαγές σας προστατεύονται μέσω συστήματος online ασφάλειας (SSL-128 bit και ψηφιακή πιστοποίηση από τη VeriSign, Inc.), το οποίο εγγυάται απόλυτα ασφαλές περιβάλλον. Τα στοιχεία της κάρτας σας διαβιβάζονται με ασφαλή τρόπο στην υπηρεσία πληρωμών ώστε να πραγματοποιηθεί η πληρωμή και δεν αποθηκεύονται από την Εταιρεία.

Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα του www.e-poliseis.gr Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του www.e-poliseis.gr για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το www.e-poliseis.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το www.e-poliseis.gr τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του, παρά μόνο σε άμεσους συνεργάτες (πχ εταιρείες ταχυμεταφοράς) στους οποίους διαβιβάζονται με αυστηρούς περιορισμούς και διαδικασίες τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Οι τελευταίοι χρησιμοποιούν τα δεδομένα που τους παρέχονται βάσει των όρων χρήσης του www.e-poliseis.gr αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.


Νομικές υποχρεώσεις και νομική υπεράσπιση: Ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε και να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα για νομικούς λόγους και λόγους συμμόρφωσης, όπως η πρόληψη, ανίχνευση, ή διερεύνηση ενός εγκλήματος, πρόληψη απώλειας, απάτης ή οποιασδήποτε άλλης κατάχρησης των υπηρεσιών μας και των συστημάτων πληροφορικής. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για απαιτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, σκοπούς ασφάλειας πληροφοριών, ή για την προστασία ή ενάσκηση των δικαιωμάτων μας, του απορρήτου, της ασφάλειας, της περιουσίας ημών ή άλλων προσώπων.

Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών: Η Εταιρεία δεν θα συλλέξει ή επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 16 ετών εκτός κι αν έχει δοθεί γονική συναίνεση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν αντιληφθούμε ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού συλλέχθηκαν κατά λάθος, θα διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών: Το www.e-poliseis.gr επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο www.e-poliseis.gr. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το www.e-poliseis.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με το e-poliseis.gr μέσω www.e-poliseis.gr ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@e-poliseis.gr.

Τα νόμιμα δικαιώματά σας: Ως υποκείμενο των δεδομένων μπορείτε να ασκήσετε οποιαδήποτε στιγμή τα νόμιμα δικαιώματα του που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς. Τα νόμιμα δικαιώματά σας που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού και στην εθνική νομοθεσία είναι τα εξής: i. το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ii. το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας,
iii. το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών σας δεδομένων, iv. το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλετε αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, v. το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας και vi. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Σε περίπτωση εικαζόμενης παράβασης ισχύουσας νομοθεσίας περί απορρήτου, μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στη χώρα που ζείτε ή στην οποία παρουσιάστηκε η προβαλλόμενη παράβαση.

Άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας: Προκειμένου να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@e-poliseis.gr.

Ασφάλεια

To www.e-poliseis.gr έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς για την επίτευξη του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των πελατών τoυ και τρίτων, των οποίων τα δεδομένα επεξεργάζεται, καθώς και των χρηστών της ιστοσελίδας του. Έχει λάβει δε, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε κανέναν άλλο πέρα από τα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα και μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας που προβλέπονται παραπάνω.

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

Cookies

Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι η ΕΤΑΙΡΕΑ ενδέχεται να συλλέγει στατιστικά μη προσωπικά στοιχεία που αφορούν στο ποια Προϊόντα φυλλομετρά συχνότερα και πόσες φορές επισκέπτεται το www.e-poliseis.gr ή διαμοιράζεται σε κοινωνικά δίκτυα τους υπερσυνδέσμους Προϊόντων του www.e-poliseis.gr. Ο Χρήστης αποδέχεται και γνωρίζει ότι το www.e-poliseis.gr για την πλήρη λειτουργικότητα του λογαριασμού –προφίλ χρήστη , για την εμπορική επικοινωνία και εν γένει τη λειτουργία της ιστοσελίδας και ελλείψει άλλου μέσου ηπιότερου ή διαφορετικής τεχνολογίας, αποθηκεύει προσωρινά στην προσωρινή μνήμη "cache" που συνεργάζεται με το λογισμικό πλοήγησης – φυλλομέτρησης που χρησιμοποιεί, αρχεία κειμένου "cookies" τα οποία αποθηκεύουν ανώνυμα δεδομένα που αφορούν στην πλοήγηση – φυλλομέτρηση της ιστοσελίδας, ή στη λειτουργία του λογισμικού του www.e-poliseis.gr και αλληλεπιδρούν με το λογισμικό σε κάθε επίσκεψη του Χρήστη. Ο Χρήστης αποδέχεται την εγκατάσταση των αρχείων αυτών στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής – υπολογιστή που χρησιμοποιεί για να πλοηγείται στο www.e-poliseis.gr. Ο Χρήστης γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει, σε περίπτωση που επιθυμεί τον αποκλεισμό της αποθήκευσης των αρχείων αυτών στο σύστημά του, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί αναλόγως του λογισμικού φυλλομέτρησης – περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί να επιτύχει μέσω ρυθμίσεων το επιθυμητό αποτέλεσμα – επίπεδο προστασίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται, ότι ενδέχεται λόγω εφαρμογής του περιορισμού αυτού, να μην δύναται να επικοινωνεί ηλεκτρονικά δια της www.e-poliseis.gr με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέχρι την άρση του αποκλεισμού αποθήκευσης των "cookies".